Gabinet Stomatologiczny

"UŚMIECH TO BODAJ NAJKRÓTSZA DROGA DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA"-Henry Saka
ZALECENIA DLA PACJENTÓW PO ZAŁOŻENIU PROTEZ RUCHOMYCH.


1. Proteza zębowa jest ciałem obcym i w początkowym okresie używania może wywoływać objawy nietolerancji, polegające między innymi na zwiększonym wydzielaniu sliny, upośledzeniu smaku, powstawaniu odruchów wymiotnych, zaburzeniach w odbiorze bodźców termicznych ,odczuciu braku miejsca na język, kłopotów z wymową wyrazów, itp. Dolegliwości te stopniowo ustępują w procesie przystosowania (tzw.adaptacja do protez).
2. Proteza zębowa jest aparatem, którym pacjent powinien nauczyć się posługiwać. Trudności w żuciu i odgryzaniu pokarmów należy pokonywać ograniczając się początkowo do kęsów małych i pokarmów miękkich. W celu zapobiegania wyważaniu protez ,żucie powinno być obustronne. "Trening mówienia" należy rozpocząć od wolnego, głośnego i wyraźnego wysławiania się, a także od głośnego czytania tekstu.
3. Protezy wykonuje się z materiału sztywnego, dlatego niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich ujemnych skutków ich oddziaływania na tkanki podłoża. W związku z tym w początkowym okresie mogą pojawić się dolegliwości bólowe, które wymagają przeprowadzenia przez lekarza odpowiednich korekt. Na pierwszą wizytę kontrolną pacjent powinien się zgłosić po 24-48 godzinach użytkowania protez. Jeżeli ze względu na silny ból proteza nie mogła być użytkowana przez ten cały okres, należy ją koniecznie założyć na kilka godzin przed wizytą, aby lekarz mógł zlokalizować przyczynę dolegliwości.
4. Proces adaptacji do nowej protezy trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Bardzo wiele zależy od samego pacjenta, jego nastawienia, woli przezwyciężenia trudności, cierpliwości i przestrzegania wskazówek lekarza. Aby skrócić okres adaptacji należy w pierwszym okresie użytkować protezy bez przerwy nocnej, obustronnie żuć pokarmy, ssać cukierki, głośno czytać, itp., co umożliwia wytwarzanie się automatycznych odruchów tolerancji ciała obcego.
5. Bardzo ważna jest higiena jamy ustnej i pielęgnacja protez. Protezy ruchome stwarzają dogodne warunki do gromadzenia resztek pokarmowych ulegających procesowi fermentacji, gnicia, co między innymi powoduje rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. W związku z tym należy protezy czyścić po każdym posiłku strumieniem ciepłej wody( o temp. 70-80 C ) z użyciem specjalnej szczotki i pasty przeznaczonej do czyszczenia protez. Nie należy stosować dużego ucisku, gdyż proteza wykonana z tworzywa sztucznego może zostać uszkodzona. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, protezę można wyjmować na okres nocnego spoczynku z ust i po umyciu przechowywać w suchym, szczelnym pojemniku. Jako dodatkowego środka higieny można użyć specjalnych preparatów(np.Corega Tabs, Rapident L"Angelica).
6. Ponieważ nie wszystkie procesy patologiczne są sygnalizowane bólem, istnieje konieczność okresowych wizyt kontrolnych. Pacjent powinien się zgłaszać do kontroli co pół roku w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych, korekty protezy czy innego leczenia.
7. W przypadku uszkodzenia protezy(złamanie, wypadnięcie zęba) nie należy jej użytkować we własnym zakresie, lecz osobiście zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny i naprawy.
8. Protezy nie używane przez dłuższy czas nie nadają się do dalszego użytkowania.
9. W innych sprawach związanych z użytkowaniem protez,a nie ujętych w tej informacji, należy zwrócić się do lekarza protetyka.

01

Rejestracjaonline

Okno komunikatu
Wrsja testowa. W razie wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni.
02

Naszeprace

Efekty leczenia protetycznego. Pełne zadowolenie pacjenta.
03

Pracownia

Protetyczna

Pracownia współpracu- jąca z nami w zakresie prac protetycznych.